MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Maj 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

MOPS w Głownie w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisał 26.05.2011r. umowy na realizację działań przewidzianych w ramach zadania aktywna integracja.

Realizatorem szkolenia na pracownika biurowego z obsługą komputera oraz pracownika magazynowego z obsługą wózków jezdniowych została firma Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź.

W ramach w/w szkoleń zostaną zorganizowane zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, które pozwolą BO zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy. Pierwsze zajęcia dla 4 BO (kobiet) z zakresu pracownik biurowy z obsługą komputera odbyły się 30.05.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Sikorskiego 3, zaś zajęcia z zakresu pracownik magazynowy z obsługa wózków jezdniowych odbyły się 31.05.2011r. również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie.

Należy podkreślić, iż MOPS w Głownie w 2011r. po raz pierwszy podjął działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie.

W dniu 30.05.2011r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe z zakresu rękodzielnictwa dla 6 osób - BO, którego realizatorem została firma Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26, 20-573 Lublin. W ramach tego szkolenia BO zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia prostych elementów zdobniczych, które ułatwi im poszukiwanie prostych form zatrudnienia. Dodatkowo zdobyte umiejętności z zakresu poruszania się "po rynku pracy" i kompetencji społecznych. W ramach wszystkich trzech szkoleń organizowanych przez MOPS zostanie zapewniony BO poczęstunek kawowy oraz obiad w postaci II dania.

Wszyscy uczestnicy projektu "Aktywna integracja w mieście Głowno" przybyły pełne zapału i zaangażowania na rozpoczynające się szkolenia. Już od pierwszych zajęć wyczuwalne jest pozytywne nastawienie i chęć udziału w dalszym cyklu szkoleń. Kwalifikujący się BO w ramach wkładu własnego Gminy Miasta Głowno w V/2011r. otrzymali wsparcie w postaci zasiłków celowych przewidzianych w ramach realizacji projektu w 2011r.

Pracownicy socjalni, zatrudnieni w ramach projektu podpisali kontrakty socjalne z 12 K i 8 M - Beneficjentami Ostatecznymi, którzy przez kolejne miesiące będą zdobywali nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Plakat promujący szkolenie umieszczony jest w dziale Europejski Fundusz Społeczny w zakładce Ogłoszenia

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30