MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Maj 2010

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

W dniu 12 maja 2010r została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, a Gminą Miasta Głowno o dofinansowanie projektu systemowego "Aktywna integracja w mieście Głowno" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W dniu 26 maja 2010r. odbyła się inauguracja szkolenia z zakresu "SPRZEDAWCA".

16 Beneficjentów Ostatecznych przez 7 miesięcy będzie zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe w/w szkoleniu.

Celem projektu jest:

  • reintegracja społeczna, edukacyjna, zawodowa i zdrowotna 16 bezrobotnych osób (12 kobiet i 4mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej,

  • zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy w mieście Głowno,

  • zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych,

  • zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,

  • podniesienie samooceny i wiary w siebie poprzez wsparcie psychologiczne - "Trening kompetencji i umiejętności społecznych",

W trakcie realizacji projektu dla uczestników szkolenia przewidziane są :

  • praktyki zawodowe dla BO,

  • wyjazd edukacyjno - integracyjny,

  • spotkanie "Mikołajkowe" dla BO i ich rodzin.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci badaniami z zakresu medycyny pracy.

Szkolenie z zakresu "SPRZEDAWCA" realizuje firma "Akademia Zdrowia" z Łodzi.

Zdjęcia oraz plakat ze szkolenia z zakresu „Sprzedawca” dostępne są w dziale Europejski Fundusz Społeczny odpowiednio zakładka Galeria i Ogłoszenia

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30