MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kwiecień 2010

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

W dziale Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczone zostało zapytanie ofertowe. Szczegóły <link do ZO041028.pdf>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie obecnie oczekuje na podpisanie aneksu do umowy między Gminą Miasta Głowno, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

W kwietniu zostały wysłane do firm szkoleniowych i poligrafi-cznych zapytania ofertowe celem wyłonienia realizatora szkolenia i przygotowania materiałów poligraficznych. Na stronie internetowej MOPS-u i tablicy ogłoszeń znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu sprzedawca.

W dniu 29.04.2010 r w gazecie lokalnej "Wieści z Głowna" ukazał się bezpłatny artykuł na temat realizacji projektu "Aktywna integracja w mieście Głowno". Ostatecznie została zakończona rekrutacja Beneficjentów Ostate-cznych i skompletowana lista osób rezerwowych wyłoniona spośród 49 osób.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowani przez Unię Europejską realizowali pracę socjalną na rzecz mieszkańców Głowna. Nad całością realizacji projektu i pracy socjalnej czuwał Koordynator projektu.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30