MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Czerwiec 2010

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Od maja 2010 r. 16 Beneficjentów Ostatecznych podnosi swoje kwalifikacje zawodowe ucząc się nowego zawodu.

W czerwcu uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę z zakresu sprzedaży oraz obsługi kas fiskalnych.

Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, 3 razy w tygodniu po 5 godzin.

Ww. szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30