MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Marzec 2010

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

W miesiącu marcu został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

MOPS podjął działania zmierzające do wyłonienia firmy szkoleniowej, która zrealizuje przewidziane w ramach projektu szkolenie z zakresu sprzedawca.

Rozpoczęto ostateczną weryfikację osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30