MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Maj 2015

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W m-cu V 2015 r. odbyły się zajęcia: Trening kompetencji i umiejętności rodzicielsko- wychowawczych oraz warsztaty wspierające osoby dotknięte przemocą.

Celem Treningu kompetencji i umiejętności rodzicielsko- wychowawczych było nabycie umiejętności skutecznego wspierania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, pokonywania problemów wychowawczych charakterystycznych dla dzieci w określonym wieku oraz wsparcia w kreowaniu własnej drogi skutecznego i przyjaznego dziecku rodzicielstwa.

Warsztaty wspierające osoby dotknięte przemocą miały na celu odbudowanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych i reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych osób dotkniętych problemem przemocy domowej.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego.

W m-cu V 2015 r. 2 BO zostały sfinansowane koszty edukacji związane z uzupełnieniem wykształcenia.

W w/w miesiącu MOPS ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kompleksowej usługi w zakresie zorganizowania i przygotowania spotkania z okazji Dnia Dziecka w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w mieście Głowno”.

Nad całością projektu czuwa Dyrektor i Koordynator.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30