MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Czerwiec 2015

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zakończył realizację projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W VI 2015 r. odbyły się warsztaty- „Wizaż- mój wizerunek”, które miały na celu zwiększenie świadomości w zakresie kreowania wizerunku, stylu ubierania się, fryzury, makijażu, ale także postawy ciała, gestykulacji, sposobu mówienia. Celem zajęć było nabycie kompetencji i profesjonalizmu, a także pewności siebie i poprawy samopoczucia. W w/w miesiącu na terenie Ośrodka działał punkt konsultacyjny, gdzie można było skorzystać z bezpłatnej porady radcy prawnego. Punkt konsultacyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Przyciągał rzeszę osób- mieszkańców naszego miasta, którzy chcieli uzyskać porady i pomoc prawną.

W w/w miesiącu 2015 r. zostały sfinansowane koszty edukacji związane z uzupełnieniem wykształcenia.

Uwieńczeniem udziału w projekcie było spotkanie z okazji „Dnia Dziecka”, na którym dzieci BO otrzymały paczki ze słodyczami i owocami.

Zachowując zasadę równości szans, w projekcie „Aktywna integracja w mieście Głowno” brały udział zarówno kobiety, jak również mężczyźni .

Nad całością realizacji projektu czuwał Dyrektor i Koordynator.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30