MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kwiecień 2015

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Trwa realizacja projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W miesiącu kwietniu 2015 r. kontynuowano realizację zajęć grupowych z psychologiem „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, w których wzięło udział 16 BO. Zajęcia z psychologiem miały na celu wzmocnienie pozycji jednostki w grupie, kształtowanie nowych umiejętności interpersonalnych i zasad funkcjonowania w życiu społecznym.

W w/w miesiącu odbyły się również zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, które dały BO szansę większego poznania, otwarcia się i szczerego przedstawiania własnych trudności w znalezieniu pracy.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego i psychologa.  

Powyższe zadania realizuje firma Centrum Szkoleniowo- Doradcze ANSUZ Artur Kowalski 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5/54, która została wyłoniona w wyniku postępowania ofertowego.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Złota 1.

W m-cu IV 2015 r. 2 BO zostały sfinansowane koszty edukacji związane z uzupełnieniem wykształcenia.

Do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Głownie została wystosowana prośba o ewentualne wsparcie w formie terapii rodzinnej jednej rodziny.

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” zakłada jeszcze do realizacji:

  • Poradnictwo podnoszące kompetencje i umiejętności społ. „Wizaż- mój wizerunek”;

  • Trening kompetencji i umiejętności rodzicielsko- wychowawczych;

  • Warsztaty wspierające osoby dotknięte przemocą;

  • „Dzień Dziecka”- spotkanie podsumowujące projekt;

  • Paczki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30