MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Marzec 2015

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Trwa realizacja projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W m-cu III 2015 r. odbyła się diagnoza indywidualnych potrzeb i oczekiwań 17 uczestników projektu, w ramach której doradca zawodowy skierował Beneficjentów Ostatecznych na odpowiednie dla nich zajęcia i warsztaty.

W dniu 31.03.2015 r. rozpoczęły się również trzydniowe zajęcia grupowe z psychologiem „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Zajęcia z psychologiem miały na celu wzmocnienie pozycji jednostki w grupie, kształtowanie nowych umiejętności interpersonalnych i zasad funkcjonowania w życiu społecznym.

 

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego.

Powyższe zadania realizuje firma Centrum Szkoleniowo- Doradcze ANSUZ Artur Kowalski 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 5/54, która została wyłoniona w wyniku postępowania ofertowego.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Złota 1.

Nad całością projektu czuwa Dyrektor i Koordynator projektu.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30