MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Luty 2010

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Obecnie trwają wstępne przygotowania do realizacji projektu z zakresu sprzedawca - w/w szkolenie to kolejny etap realizacji projektu "Aktywna integracja w mieście Głowno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

MOPS w Głownie w dalszym ciągu prowadzi negocjacje z WUP w Łodzi dotyczące złożonego na 2010 r. Wniosku o dofinansowanie projektu systemowego POKL.

W lutym został zatwierdzony kolejny Wniosek o płatność, w związku z powyższym MOPS złożył roczne rozliczenie projektu za 2009 r.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30