MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Luty 2015

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Plakat_2014Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie kontynuuje projekt systemowy „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r.

W II 2015 r. kontynuowano rekrutację uczestników projektu. Zauważalne jest duże zainteresowanie udziałem w projekcie. W bieżącym roku przewidujemy:

  • Zajęcia z doradcą zawodowy- spotkanie w celu ustalenia indywidualnych potrzeb zrekrutowanych uczestników;

  • „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”;

  • Warsztaty z doradcą zawodowym;

  • Utworzenie punktu konsultacyjnego - radca prawny;

  • Poradnictwo podnoszące kompetencje i umiejętności społ. „Wizaż- mój wizerunek”;

  • Trening kompetencji i umiejętności rodzicielsko-wychowawczych;

  • Warsztaty wspierające osoby dotknięte przemocą;

  • Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia;

  • „Dzień Dziecka”- spotkanie podsumowujące projekt;

  • Paczki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

W lutym 2015 r. został ponadto wybrany specjalista ds. zamówień publicznych. Rozpoczęto procedurę dotyczącą zakupu w/w warsztatów i spotkań w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywna integracja w mieście Głowno” mogą zgłaszać się osobiście do Biura projektu - pok. 31 lub kontaktować się telefonicznie : 42 719-27-25 lub 42 719-27-09 wew.130.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30