MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Styczeń 2015

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Plakat_2014Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie pozyskał środki finansowe na kontynuację projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r. W dniu 26.01.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi aneks do umowy ramowej na realizację w/w projektu. Wartość projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” w 2015 r. wynosi 122 012,04 zł.

W 2015 r. w ramach projektu zaplanowano:

  • Zajęcia z doradcą zawodowy- spotkanie w celu ustalenia indywidualnych potrzeb zrekrutowanych uczestników- łącznie 28 h- dla 17 BO- 2,5 godz. zajęć gr. , 1,5 godz. indywid. dla każdego uczestnika projektu;

  • „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”- zaj. grupowe z psychologiem łącznie 15 h dla 17 BO (3 dni po 5 h) ;

  • Warsztaty z doradcą zawodowym- zaj. grupowe- łącznie 10 h (2x5 h) dla 7 BO;

  • Utworzenie punktu konsultacyjnego- radca prawny- 2 razy w tyg. po 4 h- łącznie 32 h miesięcznie przez 4 m-ce;

  • Poradnictwo podnoszące kompetencje i umiejętności społ. „Wizaż- mój wizerunek” – 3 x 5 h- łącznie 15 h dla 10 BO;

  • Trening kompetencji i umiejętności rodzicielsko- wychowawczych- zaj. grupowe – łącznie 25 h (5 x 5 h) dla 7 BO;

  • Warsztaty wspierające osoby dotknięte przemocą- zaj. grupowe- łącznie 15 h (3x 5 h) dla 7 BO;

  • Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia- dla 3 BO;

  • „Dzień Dziecka”- spotkanie podsumowujące projekt;

  • Paczki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Aktywna integracja w mieście Głowno” mogą zgłaszać się osobiście do Biura projektu- pok. 31 lub kontaktować się telefonicznie : 42 719-27-25 lub 42 719-27-09 wew.130.

Serdecznie zapraszamy.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30