MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Styczeń 2010

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowinie w dniu 18.12.2009 r. złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi kolejny Wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywna integracja w mieście Głowno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 12.01.2010 r. MOPS otrzymał informację, że Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł ocenę formalną i jest poddany ocenie merytorycznej. W tym roku MOPS będzie organizatorem szkolenia z zakresu sprzedawca.

Dalsza realizacja w/w projektu dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenu miasta Głowna.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych w/w szkoleniem prosimy o kontakt osobisty lub pod nr. tel. (42) 719-27-25 pok. 3

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30