MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Grudzień 2014

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie już po raz siódmy realizował projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu w 2014 r. był rozwój aktywnej integracji wśród osób, klientów MOPS w Głownie oraz pracy socjalnej. Realizacja powyższego celu ma się przyczynić do wzrostu potencjału społeczno- zawodowego uczestników projektu i zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i życia społecznego. Tut. Ośrodek realizował projekt poprzez Program Aktywności Lokalnej, który skierowany był do osób z terenu miasta Głowna, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W celu zniwelowania tych zjawisk konieczne jest zwiększenie aktywności naszych mieszkańców, które wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie rodzin i środowisk. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej poprawiła szansę uczestników na przełamanie barier psychologicznych w zakresie prowadzenia aktywnego życia społecznego, wzrost umiejętności interpersonalnych, a co za tym idzie aktywne oddziaływanie na środowisko, w którym żyją.

W grudniu 2014 r na terenie Ośrodka. działał punkt konsultacyjny, gdzie można było skorzystać z bezpłatnej porady psychologa i adwokata. Punkt konsultacyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Przyciągał rzeszę osób- mieszkańców naszego miasta, którzy chcieli uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne, jak również uzyskać porady i pomoc prawną.

W grudniu ponadto dorekrutowany Beneficjent uczestniczył w warsztatach „Jak założyć własną firmę”. W wyniku postępowania wyłoniono firmę , która przeprowadziła z nim usługę warsztatową : Centrum Edukacji „ OŚWIATA” 97 -300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 22.

W ramach realizacji projektu odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe”, na którym uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie warsztatów, kursu, spotkań. Spotkanie „Mikołajkowe” było okazją do podsumowań oraz podzielenia się refleksjami z udziału w tegorocznym projekcie.

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie i możliwością pozyskania środków na jego dofinansowanie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aplikuje o środki na kontynuację projektu na 2015 r.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30