MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Listopad 2014

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Trwa realizacja projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu w 2014 r. jest rozwój aktywnej integracji wśród osób, klientów MOPS w Głownie oraz pracy socjalnej. Realizacja powyższego celu ma się przyczynić do wzrostu potencjału społeczno- zawodowego uczestników projektu i zwiększyć ich szanse powrotu na rynek pracy i życia społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z terenu miasta Głowna, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W celu zniwelowania tych zjawisk konieczne jest zwiększenie aktywności naszych klientów, które wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie rodzin i środowisk. Realizacja projektu poprawia szansę klientów na przełamanie barier psychologicznych w zakresie prowadzenia aktywnego życia społecznego, wzrost umiejętności interpersonalnych, a co za tym idzie aktywne oddziaływanie na środowisko, w którym żyją. Udział w projekcie przyczynia się ponadto do nabycia kwalifikacji zawodowych, poprawy sytuacji klientów na rynku pracy, nabycia umiejętności wykorzystywania czasu wolnego, gospodarowania budżetem domowym i postrzegania uczestników w środowisku lokalnym.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z porady radcy prawnego i psychologa.

W XI 2014 9 Beneficjentów ukończyło szkolenie zawodowe z zakresu „Kasjer handlowy”, które realizowała firma „Edu- project” ze Skierniewic. Uczestnicy szkolenia nabyli m.in. umiejętność fakturowania i obsługi różnych modeli kas fiskalnych. W wyniku ukończeniu szkolenia jedna osoba już znalazła zatrudnienie.

W w/w miesiącu zakończono postępowanie dotyczące zakupu talonów vouchera na usługę fryzjersko- kosmetyczną. Usługę fryzjerską będzie realizowała firma PHU „Auto- Jarex” z Głowna, ul. Sikorskiego 51/57, usługę kosmetyczną - Studio Urody Dorota Sadowska z Głowna, ul. Swoboda 4.

W ramach projektu ponadto dwie osoby mają finansowane koszty edukacji związane z uzupełnieniem wykształcenia.

Nad całością realizacji projektu czuwa Dyrektor i Koordynator.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30