MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Październik 2014

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Plakat_2014Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie kontynuuje realizację projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z porady radcy prawnego i psychologa.

W m-cu X 2014 r. trwało szkolenie zawodowe- „Kasjer handlowy”, w którym bierze udział 9 osób. Uczestnicy szkolenia nabywają m.in. umiejętność fakturowania i obsługi różnych modeli kas fiskalnych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Liceum dla Dorosłych w Głownie na Placu Wolności 11/13.

W m-cu X 2014 r. dla 1 BO zostały ponadto sfinansowane koszty edukacji związane z uzupełnieniem wykształcenia.

Z powodu rezygnacji jednego z uczestników projektu, w w/w miesiącu został dorekrutowany nowy uczestnik projektu. W wyniku postępowania wyłoniono firmę , która przeprowadzi usługę warsztatową - spotkanie z doradcą zawodowym dla nowego BO: Centrum STEPP Szkolenia, Terapia, Edukacja, Pomoc Psychologiczna Marta Borysiak z Brzezin.

Wszyscy uczestnicy projektu przybywają pełni zapału i zaangażowania na zajęcia. Wyczuwalne jest pozytywne nastawienie i chęć udziału w w/w projekcie.

Nad całością realizacji projektu czuwa Dyrektor i Koordynator.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30