MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Wrzesień 2014

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Plakat_2014Trwa realizacja projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu w 2014 r. jest rozwój aktywnej integracji wśród osób, klientów MOPS w Głownie oraz pracy socjalnej. Realizacja powyższego celu ma się przyczynić do wzrostu potencjału społeczno- zawodowego uczestników projektu i zwiększyć ich szanse powrotu na rynek pracy i życia społecznego. W tym roku MOPS realizuje Program Aktywności Lokalnej.

Projekt skierowany jest do osób z terenu miasta Głowna, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W celu zniwelowania tych zjawisk konieczne jest zwiększenie aktywności naszych klientów, które wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie rodzin i środowisk.

Realizacja PAL poprawia szansę klientów na przełamanie barier psychologicznych w zakresie prowadzenia aktywnego życia społecznego, wzrost umiejętności interpersonalnych, a co za tym idzie aktywne oddziaływanie na środowisko, w którym żyją. Udział w projekcie przyczynia się ponadto do nabycia kwalifikacji zawodowych, poprawy sytuacji klientów na rynku pracy, nabycia umiejętności wykorzystywania czasu wolnego, gospodarowania budżetem domowym i postrzegania uczestników w środowisku lokalnym.

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z porady radcy prawnego i psychologa.

W wyniku procedury wyłoniona została firma na realizację usługi szkoleniowej. Szkolenie zawodowe z zakresu „Kasjer handlowy” w ramach projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” będzie realizowała firma „Edu-project” ze Skierniewic. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniu 30.09.2014 r.

Nad całością realizacji projektu czuwa Dyrektor i Koordynator.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30