MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Sierpień 2014

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Plakat_2014Trwa realizacja projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W sierpniu 2014 r. Beneficjenci Ostateczni wzięli udział w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym, które dały im szansę większego poznania, otwarcia się i szczerego przedstawiania własnych trudności w znalezieniu pracy. W tymże miesiącu odbyły się również warsztaty- Wizaż-mój wizerunek, w ramach których zostały przedstawione rady dotyczące ubierania się, autoprezentacji i zasad wizerunku. W sierpniu 2014 r. zostały zrealizowane ponadto zajęcia „Jak założyć własną firmę”. Miały one na celu pobudzenie uczestników projektu, zmotywowanie ich do samo kreatywnego działania i być może otworzenia własnej działalności gospodarczej?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu działa punkt konsultacyjny, w ramach którego można skorzystać z porady radcy prawnego i psychologa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie jest w trakcie procedury wyłonienia firmy na realizację usługi szkoleniowej w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno”. W ramach przewidzianych w projekcie zadań 10 osobowa grupa Beneficjentów Ostatecznych przejdzie szkolenie zawodowe z zakresu „Kasjer handlowy”.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ramach projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” służą swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów BO, obejmują pracą socjalną uczestników i członków ich rodzin.

Nad całością projektu i pracy socjalnej czuwa Dyrektor oraz Koordynator projektu.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30