MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Luty 2012

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w dalszym ciągu oczekuje na zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie na 2012 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przeszedł ocenę formalną i po dokonanych korektach związanych z wdrożeniem nowych zasad realizacji projektów systemowych w 2012 roku oczekuje na końcową ocenę i zatwierdzenie.

W nadziei na szybkie zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi złożonego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego; MOPS w Głownie w lutym bieżącego roku rozpoczął działania rekrutacyjne, w wyniku których zebrano już 33 imienne ankiety zgłoszeniowe.

Mimo iż projekt zakłada udział tylko 30 BO nadal można zgłaszać się do biura projektu w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej, termin zgłoszeń upływa z końcem marca 2012 r.

O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będą zatwierdzone przez WUP kryteria rekrutacji m.in.;

  • sytuacja zawodowa osoby – okres pozostawania bez pracy,

  • sytuacja materialna – wysokość dochodu w rodzinie;

  • okres wsparcia pomocą społeczną tut. Ośrodka.

Beneficjenci Ostateczni w pierwszej kolejności zostaną objęci wparciem doradcy zawodowego, który określi indywidualne potrzeby, oczekiwania i stworzy ścieżkę reintegracji zawodowej na podstawie, której zostaną oni skierowani na właściwe dla siebie szkolenia zawodowe.

Należy podkreślić, że głównym zadaniem projektu jest rozwój potencjału społeczno- zawodowego uczestników, który ma przyczynić się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
ul Ludwika Norblina 1, p. nr 31.
tel. (42) 719-27-25.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30