MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Styczeń 2012

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie oczekuje na zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie na 2012 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przeszedł ocenę formalną i jest poddany ocenie merytorycznej.

Głównym celem projektu w 2012 r. jest rozwój aktywnej integracji uczestników projektu.

Założenia projektu powstały w wyniku przeprowadzenia diagnozy potrzeb środowiska lokalnego.

W celu uzyskania diagnozy potrzeb przeprowadzana jest ankieta badawcza; z analizy której wynika, iż dominującym społecznym problemem lokalnym jest bezrobocie, niskie wykształcenie i brak kwalifikacji zawodowych mieszkańców Głowna.

Wobec powyższego zadaniem projektu jest rozwój potencjału społeczno- zawodowego uczestników, który ma przyczynić się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie przyjmuje zapisy osób chętnych do bezpłatnego udziału w projekcie systemowym „Aktywna integracja w mieście Głowno”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
ul Ludwika Norblina 1, p. nr 31.
tel. (42) 719-27-25.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30