MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, tel. 42 719-27-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie jest Pan Marcin Polit - osoba nadzorująca, monitorująca oraz informująca wszystkich interesariuszy w sprawach ochrony danych osobowych; inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą:

  • w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, zgodnie z (art.6 ust.1. lit b),

  • w związku realizacją obowiązku prawnego administratora (art 6 ust. 1 lit c)

  • w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora, dotyczacego m.in. ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia (art 6 ust. 1 lit f)

  • w związku z realizacją świadczeń w ramach zadań administratora (art 6 ust.1 lit. a)

  • w związku z rekrutacją oraz przyszłymi procesami rekrutacyjnymi (art 6 ust. 1 lit a))

 4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wynikające z przepisów prawa oraz w celu obsługi informatyczno-administracyjnej.

 5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej

 6. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217 ze zm.), przez okres wynikający z przepisów prawa i z instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie;)

 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych,

  • sprostowania swoich danych,

  • przeniesienia swoich danych o ile dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie o niewłaściwym realizowaniu praw wynikających z RODO. (PUODO, ul.Stawki 2, Warszawa),

 8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 9. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

 10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z przepisy powszechnie obowiązujące na terenie RP, dopuszczające przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

  • Przetwarzanie danych odbywa się również w celu realizacji zawartych umów,

  • jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację świadczenia

 11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

 

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30