MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

2019-07-22 Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

  • zasiłek pielęgnacyjny,

  • świadczenie pielęgnacyjne,

  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Czytaj więcej: 2019-07-22 Świadczenia opiekuńcze

Okres zasiłkowy 2019/2020

Okres zasiłkowy 2019/2020

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 01.08.2019 r. w gŁOWNIE, przy ul. Ludwika Norblina 1. Przyjmowanie wniosków od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, a w poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30.
Od 01.07.2019r. wnioski można również składać droga elektroniczną
– za pomocą następujących kanałów:

 

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/);

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal);

  • bankowość elektroniczna.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 będzie trwał od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka
lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek
rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. przyznanie
i wypłata świadczeń za listopad 2019 r. następuje do dnia 30 listopada 2019r..

 

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa
i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

 

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada
do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługującychod miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz
z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Ludwika Norblina 1 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 710-72-22, 42 719-27-09.

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października.

Przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej: Zasiłek rodzinny

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30