Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, w tym roku nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), które zostało ustalone do końca maja 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż od dnia 1 lipca2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 sierpnia 2020 r.

 

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenie dobry start „300+”

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2020 r.

wypłata do 30 września 2020 r.

wrzesień – listopad 2020 r.

wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2020 r.

wypłata do 30 listopada 2020 r.

wrzesień - październik 2020r.

wypłata do 31 grudnia 2020 r.

listopad - grudzień 2020 r.

wypłata do 28 lutego 2021 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2020 r.

wypłata do 31 października 2020 r.

wrzesień 2020 r.

wypłata do 30 listopada 2020 r.

październik 2020 r.

wypłata do 31 grudnia 2020 r.

listopad 2020 r.

wypłata do 31 stycznia 2021 r.

grudzień 2020 r.

wypłata do 28 lutego 2021 r.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r. :