2020-03-06

Informacja o wyborze oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego przedmiotem jest świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Gminy Miasta Głowno.

Do pobrania

INFORMACJA