2014-05-20

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że w wyniku naboru na realizację umowy zlecenia- wykonywanie czynności Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn. „Aktywna integracja w mieście Głowno” wybrano ofertę Pani Alicji Włodarczyk, która spełnia warunki określone w naborze oraz zaproponowała najniższą cenę.