2019-02-26 Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

logo mkdrKarta Dużej Rodziny - Nowe wnioski i załączniki od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie:

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR ( ZKDR-01ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne,jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki) jest składany równocześnie z wnioskiem.

Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu