MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

2015-03-26

Prezydent RP Bronisław Komorowski w dniu 22 grudnia 2014 roku podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodzinie. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 roku i określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny jak również sposób przyznawania im uprawnień.

Karta Dużej Rodziny umożliwia wszystkim rodzinom wielodzietnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które przystąpiły do programu, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy czy bilety do muzeów.

Ustawa, lista zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz inne dokumenty dotyczące KRD umieszczone są na stronie rodzina.gov.pl.

Czytaj więcej: 2015-03-26

2014-06-26

Rada Ministrów udostępniła listę partnerów uczestniczących w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych. Lista wraz z pełnym wykazem oferowanych profitów dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl.

2014-06-17

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014r.

Czytaj więcej: 2014-06-17

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30