2019-08-06

Realizacja wsparcia dla zakwalifikowanych do projektu BO
Od 8.07.2019r. przyznano wsparcie dla 3 BO z terenu Głowna w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu ich zamieszkania.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie w godzinach od 8.00 do 19.00. Czytaj więcej....