MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

2019-07-23

W związku z podpisaniem przez Gminę Miasta Głowno umowy partnerskiej z PCPR w Zgierzu i przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego RPLD.09.02.01-10-B058/18-00 „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w lipcu 2019r. wybrano osobę do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z którą podpisano umowa o pracę. Czytaj więcej....

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30